Overleden, Dhr. Popke Middel BL

Gebruikersavatar
Roel
Moderator
Berichten: 2400
Lid geworden op: 12 jun 2007, 08:42
Locatie: -Limburg-
Contacteer:

Overleden, Dhr. Popke Middel BL

Bericht door Roel »

Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, maakt met leedwezen bekend, dat op donderdag 29 augustus 2013 is overleden.

DE HEER POPKE JOHANNES GERRIT MIDDEL

-GERRIT-

Para-commando – januari 1949

Drager van de Bronzen Leeuw

het Ereteken voor Orde en Vrede met 3 gespen

het Draaginsigne Gewonden

en het Draaginsigne Veteranen

Gerechtigd tot het dragen van de Rode Baret van het Regiment Speciale Troepen

*Tjimahi 6 januari 1927 † Zoetermeer 29 augustus 2013

De heer P.J.G. Middel is voor ons land in de strijd tegenover vijand in het voormalig Nederlands-Indië van zeer grote betekenis geweest en genoot binnen de Koninklijke Landmacht zeer veel achting en waardering.

Wij verliezen in hem niet alleen een verenigingsvriend, maar ook een dapper man die zijn Vaderland door bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand en met gevaar voor eigen leven heeft gediend.

De heer P.J.G. Middel is voor zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden, door Hare Majesteit Ko-ningin Juliana bij Koninklijk Besluit onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

De Bronzen Leeuw (BL) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944. De Bronzen Leeuw kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd te-genover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderschei-den. Sinds 1944 is de Bronzen Leeuw 1208 keer uitgereikt.

De Bronzen Leeuw is na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse Koninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen. Evenals bij de Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse Ridderorde en dapperheidsonderscheiding, wordt ook deze onderscheiding bij Koninklijk Besluit ver-leend.

De Bronzen Leeuw werd hem bij Koninklijk Besluit van besluit van 16 juni 1950 No. 44 toegekend en luidde als volgt:

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.,

Op de voordracht van Onze Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen van 5 Juni 1950, Afde-ling Militaire Zaken, No. 22

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN

Toe te kennen:

I. A. enz.

I. B. de "Bronzen Leeuw" aan:

1. de Soldaat 1e klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger P.J.G. MIDDEL, stamboeknummer K 547153739:

wegens:

"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 28 Januari 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden te Tem-bilahan (Zuid-Sumatra).

In het bijzonder door, toen het m.s. "Sarmi", waarop hij zich met nog een viertal parachutisten bevond, bij aankomst te Tembilahan van de kust vijandelijk vuur ontving, zonder zich te

bedenken onder leiding van zijn commandant onmiddellijk aan wal te gaan teneinde de terroristen, die deze plaats onverwachts hadden bezet, aan te vallen en te verdrijven.

Voorts door, behorende tot deze kleine groep, welke later nog werd versterkt met 8 man van de aanwezige bezetting, met grote koelbloedigheid deel te nemen aan de strijd tegenover de

overmachtige, met automatische wapenen uitgeruste, ongeveer 200 man sterke T.N.I. -bende, welke door een stoutmoedige tegenaanval uit haar stellingen werd verdreven, waarna Tembilahan

werd gezuiverd en veilig gesteld.

Voorts door tijdens deze actie, toen hem bleek dat zich in een brandend huis nog twee zeer jon-ge kinderen bevonden en de moeder niet meer in staat was deze te redden, zonder zich een ogenblik te bedenken het huis binnen te rennen en de kinderen nog juist op tijd in veiligheid te brengen.

Door dit kalm, onverschrokken en doortastend optreden en zijn uitnemende vuurdiscipline mede te helpen bereiken dat de bende in korte tijd, zonder dat zelf verliezen werden geleden, met achterlating van 14 gesneuvelden op de vlucht kon worden gedreven, waarbij bovendien nog twee geweren en eni-ge slagwapens werden buitgemaakt."

Onze Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen is belast met de uitvoering van dit be-sluit, waarvan afschrift zal worden verstrekt aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

Soestdijk, 16 Juni 1950

w.g. Juliana.

De Minister voor Uniezaken en

Overzeese Rijksdelen,

w.g. J.H. van Maarseveen.

Zijn moed, beleid, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting zijn een voorbeeld voor onze samen-leving. Op deze wijze zullen wij hem blijvend met respect en waardering gedenken.

w.g.
Heeft u informatie over items uit mijn collectie? Neem dan contact met mij op..
Lid van SRO en OMSA
Plaats reactie

Terug naar “Bronzen Leeuw”