Update gespen besluit

Voor militaire herinneringsmedailles bijv. naar aanleiding van een militaire missie.
Plaats reactie
Hbo
Berichten: 111
Lid geworden op: 24 mei 2013, 14:33

Update gespen besluit

Bericht door Hbo »

Wijziging Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen

22 maart 2024
Nr: BS2024008388
De Minister van Defensie

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 van de Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen wordt een lid vier en een lid vijf toegevoegd, luidende:

4. In verband met de hulpverlening bij de evacuatie van non-combattanten uit Soedan in de periode 19 april 2023 tot en met 5 juni 2023, wordt de gesp ‘Soedan 2023’ ingesteld.

5. In verband met de hulpverlening bij de leniging van de nood van slachtoffers van de aardbeving in Turkije in de periode 10 februari 2023 tot en met 25 februari 2023 wordt de gesp ‘Turkije 2023’ ingesteld.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 maart 2024
De Minister van Defensie,
K.H. Ollongren

TOELICHTING
Het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen strekt ertoe personen, die, deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht, daadwerkelijk hulp hebben verleend en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, in aanmerking te brengen voor een herinneringsmedaille.

Om sneller op de actualiteit te kunnen inspelen en sneller te kunnen voorzien in de behoefte aan een gesp, is er met de wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen van 20 juni 2018 (Stb. 2018, 237) voor gekozen om met ingang van 1 juli 2018 gespen niet meer bij Koninklijk Besluit in te stellen, maar bij ministeriële regeling.

Laatstgenoemde regeling is de Regeling gespen Herinneringsmedaille hulpverlening bij Rampen. Met de onderhavige wijziging van die regeling worden twee gespen ingesteld.

De eerste toevoeging betreft de instelling van de gesp ‘Soedan 2023’. De hulpverlening bestond uit het snel evacueren van non-combattanten uit Soedan in de periode 19 april 2023 tot en met 5 juni 2023. Evacuatie was noodzakelijk in verband met de escalatie van het conflict tussen de Soedanese strijdkrachten en de Rapid Support Forces na de militaire coup in oktober 2021. Deelname aan deze inzet werd primair geleverd door het Air Mobility Command van het Commando Luchtstrijdkrachten, het Korps Mariniers van het Commando Zeestrijdkrachten, het Korps Commandotroepen van het Commando Landstrijdkrachten, een detachement van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee en Snel Consulaire Ondersteuningsteams van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De tweede toevoeging betreft de instelling van de gesp ‘Turkije 2023’. Op 6 februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door een zeer zware aardbeving waarbij grote delen van de regio zijn verwoest met vele doden en zwaar gewonden. De hulpverlening bestond uit het ondersteunen van de Turkse autoriteiten door inzet van tactische aeromedische evacuatie capaciteit en het leveren van Urban Search and Rescue Teams gedurende de periode 10 februari 2023 tot en met 25 februari 2023.

’s-Gravenhage, 22 maart 2024
De Minister van Defensie,
K.H. Ollongren

https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 10561.html
Hbo
Berichten: 111
Lid geworden op: 24 mei 2013, 14:33

Re: Update gespen besluit

Bericht door Hbo »

Wat ik opvallend vind is dat de NEO Kaboel is gewaardeerd met een HIM gesp ‘NEO KABUL 2021’ en dat voor de NEO operatie in Sudan is gekozen voor een HHR met gesp ‘SUDAN 2023’. Ik had verwacht dat voor gelijke type operaties in ieder geval het acroniem ‘NEO’ zou worden gebruikt.
Veldwachter Bromsnor
Berichten: 82
Lid geworden op: 27 jun 2022, 15:24

Re: Update gespen besluit

Bericht door Veldwachter Bromsnor »

Hbo schreef: 30 mar 2024, 08:56 Wat ik opvallend vind is dat de NEO Kaboel is gewaardeerd met een HIM gesp ‘NEO KABUL 2021’ en dat voor de NEO operatie in Sudan is gekozen voor een HHR met gesp ‘SUDAN 2023’. Ik had verwacht dat voor gelijke type operaties in ieder geval het acroniem ‘NEO’ zou worden gebruikt.
Heel opvallend, en ik vraag me ook af waar het dit dan in zit. Gevaarzetting was ook sprake van bij de evacuatie in Soedan, allicht wel minder gevaar dan in Kaboel.
Ik heb nog gezocht of er vaker gespen zijn uitgereikt voor evacuaties (uit mijn hoofd dacht ik aan Libië) maar die kon ik niet vinden.

Misschien is het beter om een algemene gesp in te stellen voor evacuaties, zoals de Duitsers hebben: MilEvakOp
Bijlagen
MilEvakOp
MilEvakOp
Hbo
Berichten: 111
Lid geworden op: 24 mei 2013, 14:33

Re: Update gespen besluit

Bericht door Hbo »

Gevaarzetting is geen voorwaarde voor een HIM, er zijn voldoende eFP’s, EU, NAVO en VN missies aan te wijzen waar er geen sprake is van gevaarzetting. Voor de NEO Sudan heeft er geen art. 100 procedure plaatsgevonden, ten tijde van de NEO Kabul liep RSM nog, wellicht hebben ze onder dat mandaat deze inzet weggeschreven en kon er een HIM worden toegekend met gesp NEO KABUL 2021.

Persoonlijk ben ik wel van mening dat je op deze manier de eenduidigheid wel kwijtraakt. Met name door gelijke type operaties te waarderen met verschillende gespen, op verschillende onderscheidingen draagt niet bij aan een begrijpelijk decoratiebeleid.

Ik heb ergens de hoop dat bij de herziening van het decoratiestelsel defensie toch wat reparaties gaan plaatsvinden.
Plaats reactie

Terug naar “Militaire Herinneringsmedailles”